Rammebetingelser er ytre forhold som stiller krav til eller legger begrensninger på hvordan en virksomhet eller aktivitet skal drives. Rammebetingelser kan være økonomiske, juridiske eller faglige/etiske.

Økonomiske rammebetingelser

Stortinget legger gjennom statsbudsjettet de overordnede økonomiske rammebetingelsene for helsetjenesten. Dette inkluderer størrelsen på de økonomiske rammene, deres geografiske fordeling, samt utforming av finansieringssystemet.

I spesialisthelsetjenesten legger de regionale helseforetakene (RHF) de økonomiske rammebetingelsene for helseforetakene (sykehusene), både gjennom fordeling av de rammene Stortinget har stilt til rådighet og gjennom de regionale finansieringsmodellene. I primærhelsetjenesten legger kommunene de økonomiske rammene gjennom sine prioriteringer mellom ulike kommunale tjenester og oppgaver.

Juridiske rammebetingelser

Juridiske rammebetingelser følger av lov- og forskrifter. Spesialisthelsetjenesteloven beskriver statens og de regionale helseforetakene (RHF) sitt ansvar og oppgaver, mens helse- og omsorgstjenesteloven beskriver kommunenes ansvar og oppgaver. Lov om pasient- og brukerrettigheter beskriver befolkningens rettigheter.

Faglige/etiske rammebetingelser

Faglige/etiske rammebetingelser kan være formelle eller uformelle. Et eksempel på formelle faglige rammebetingelser er Helsedirektoratets prioriteringsveiledere som angir hvilke faglige kriterier som bør være oppfylt for at en pasient skal tildeles tjenester. Uformelle rammebetingelser vil blant annet følge av etablerte profesjonsetiske standarder.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg