Rotasjonsangiografi, angiografiteknikk (se angiografi) der røntgenrør og bildeforsterker roterer omkring den undersøkte blodårens lengdeakse samtidig som man injiserer kontrastmiddel i blodåren og tar bilder av blodets bevegelser. Pasienten er som regel våken med lokalbedøvelse, mens man kan svinge røntgenrør og bildeforsterker 90–180 °. Rotasjonsangiografi gjør det mulig å få en tilnærmet tredimensjonal fremstilling av den undersøkte blodåren. Man kan i mange tilfeller erstatte undersøkelsen med computertomografi eller magnettomografi – angiografi med tredimensjonal rekonstruksjon.