Salvarsan, organisk arsenforbindelse, ble fremstilt første gang i 1905 og var det første effektive middel til behandling av syfilis. På grunn av giftighet og problemer med fremstilling av holdbare preparater har ikke salvarsan lenger noen medisinsk anvendelse. Til behandling av syfilis brukes nå antibiotika.