Arsenikk
Figuren viser strukturformelen til diarsentrioksid (arsenikk).
Arsenikk

Den kjemiske formelen til arsenikk er As2O3,, og forbindelsens CAS-nummer er 1327-53-3, et unikt nummer for kjemisk identifikasjon.

Arsenikk

Arsenikk er navnet på den arsenholdige kjemiske forbindelsen arsentrioksid som er et hvitt pulver. Arsenikk er svært giftig, og inntak kan føre til alvorlig akutt forgiftning. Forbindelsen er kjent fra kriminallitteraturen og -serier som en dødelig gift. Arsenikkforgiftning forkommer svært sjelden i Norge.

Faktaboks

Uttale
arsenˈikk
Også kjent som
arsentrioksid eller diarsentrioksid, As2O3

Inntak av små mengder arsenholdige kjemiske forbindelser som arsenikk over lenger tid, kan gi kronisk forgiftning med for eksempel leverskade, nerveskader, hud- og slimhinneforandringer samt økt risiko for kreft.

Eksempler på bruksområder for arsenikk er treimpregnering, preparering av utstoppede dyr og i glassproduksjon. Arsentrioksid brukes i en viss grad som legemiddel mot enkelte kreftformer.

Forekomst i naturen

Arsen forekommer naturlig i bergarter og sedimenter som mineralet arsenolitt (kubisk As2O3) og claudetitt (monoklin). Andre arsenmineraler, som arsenopyritt, kan danne arsenikk ved forvitring og oksidasjon. Arsenikk kan derfor finnes løst i grunnvannet som en naturlig forekomst. Forurensning fra blant annet gruver og industri kan gi helseskadelige konsentrasjoner av arsenikk i drikkevann.

Forekomst i næringsmidler og drikkevann

arsenikkforgiftning
I India er det et stort helseproblem at grunnvannet flere steder er forurenset med arsen.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

På grunn av helsefaren ved kronisk eksponering for arsen finnes det grenseverdier for konsentrasjonen av arsen i grunnvann som brukes som drikkevann. Fra flere land er det rapportert om høye arsenkonsentrasjoner i grunnvannet (arsenikk og andre arsenforbindelser). I flere land i Asia og Sør-Amerika er kronisk arsenforgiftning via drikkevann stedvis et betydelig helseproblem.

Risproduksjon er vannkrevende, og i regioner med høy andel av uorganisk arsen (som arsenikk) i grunnvannet vil også næringsmidler som ris kunne inneholde mye arsen. Det finnes derfor grenseverdier for innhold av arsen i ris og risprodukter.

Akutt forgiftning

Svelging av arsenikk gir akutt skade på slimhinnene i mage og tarm. De første effektene er smerter i svelget, gjentatt oppkast og kraftig diaré med fare for dehydrering. Ved alvorlig forgiftning vil videre forløp gi sirkulasjonssvikt, hjerterytmeforstyrrelser og en gradvis utvikling av alvorlige effekter i sentralnervesystemet. Pasienten kan blant annet ha delirium, kramper og nedsatt bevissthet i en relativt tidlig fase av forgiftningen. Dødeligheten er høy.

Behandling

En pasient med arsenikkforgiftning må raskt til sykehus for behandling. Behandlingen er tredelt og består av dekontaminering, intensiv støttebehandling og metallbinder som motgift.

Dekontaminering betyr å fjerne stoffet fra mage-tarmkanalen før det tas opp i kroppen. Det er først og fremst tidlig tømming av magesekken (ventrikkeltømming) som er egnet ved svelget arsenikk.

Intensiv støttebehandling vil si å opprettholde sirkulasjonen, for eksempel med legemidler, og motvirke forgiftningens virkninger i kroppen.

Motgift ved arsenikkforgiftning er metallbindere som DMSA (dimerkaptoravsyre) og DMPS (dimerkaptopropansulfonat). Motgiftene er bare delvis effektive, og det er sannsynlig at pasienten allerede har utviklet alvorlige effekter i flere organer før motgiften kan binde og skille ut tilstrekkelige mengder arsen.

Virkning i kroppens celler

Arsenikk hemmer mange enzymer og forstyrrer signalveier i ulike celletyper. Virkningen er blant annet hemmet funksjon av cellens energiomsetning i mitokondriene, og de samlede effektene fører til økt celledød. Arsenikk gir også blant annet økt oksidativt stress i cellene, og dette bidrar til den høye giftigheten.

Arsen fra arsenikk distribueres til alle organer, og det er målt spesielt høye konsentrasjoner i lever, nyrer og hjertet. Arsen kan også oppkonsentreres i skjelett, hud, hår og negler. Ved en akutt forgiftning med arsenikk vil om lag halvparten av mengden være skilt ut av kroppen etter fem dager.

Kjemiske navn og forveksling

Arsen

Grunnstoffet arsen heter på engelsk arsenic, og ordet likner, men betyr ikke arsenikk.

Arsen
Av .

Arsentrioksid eller diarsentrioksid er de mest presise navnene på arsenikk. Den engelske betegnelsen for grunnstoffet arsen er arsenic, og den svenske betegnelsen for arsen er arsenikk. Arsenic på engelsk og arsenikk på svensk betyr begge derfor grunnstoffet arsen og ikke arsenikk. Det er viktig å skille disse begrepene da ikke alle arsenforbindelser er giftig som arsenikk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg