Septisk, som har et sykdomsbilde som preges av eller er forenlig med blodforgiftning (sepsis). En septisk pasient er ofte høyfebril og uklar med nedsatt allmenntilstand, respirasjonsproblemer og tegn til påvirkning av sirkulasjonen (f.eks. nedsatt blodtrykk, blekhet, nedsatt hudtemperatur).