Slarkeledd, ledd med unormalt stor bevegelighet. Slarkeledd kommer som regel av leddbåndskade (leddforstuing, ligamentruptur).