Spironolakton, medikament som motvirker effekten av aldosteron. Brukes ved ødemtilstander.