Sting, lokal vedvarende sterk smerte. sting i siden, smerter i siden etter anstrengende løp o.l. Pasienter med lungebetennelse kan også ha slike smerter. Man er noe usikker på hva dette skyldes, men man har ment at utspiling av kapselen rundt lever eller milt kan være av betydning.