Sulfapyridin er et sulfonamid med god effekt mot hudutslettet dermatitis herpetiformis. Sulfapyridin hemmer formeringen av bakterier, men effekten på dermatitis herpetiformis skyldes sannsynligvis at det også hemmer immunsystemet. Medikamentet har en rekke alvorlige bivirkninger og har i dag ingen praktisk betydning i behandlingen av hudutslett, da andre medikamenter (for eksempel dapson) har bedre effekt.