Sulfoner, kjemiske forbindelser som inneholder svovel; tilhører sulfonamidene. Enkelte sulfoner har antimikrobiell virkning. Brukes ved lepra og hudsykdommen dermatitis herpetiformis.