Symptomatiske sinnslidelser, eldre betegnelse for psykiske lidelser som følge av alvorlig kroppslig sykdom eller svekkelse; tilsvarer dagens begrep organisk betingede psykiske lidelser.