Tannhelsetjeneste er en samlebetegnelse på offentlige og private virksomheter som tilbyr forebyggende og helbredende tannhelsetjenester til befolkningen.

Faktaboks

Også kjent som

tidligere kalt folketannrøkt

Offentlige tilskudd til tannbehandling gis bare i liten grad utover de tilbud som den offentlige tannhelsetjenesten har en lovmessig plikt til å yte.

Det er i prinsippet fri prisfastsettelse for tannhelsetjenester i Norge. I henhold til konkurranselovgivningen skal det gis prisopplysninger gjennom oppslag eller tilsvarende slik at pasientene selv kan vurdere prisnivået før avtale om behandling inngås.

Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp gjelder både offentlige og private tannleger, innenfor så vel som utenfor vanlig kontortid.

Den offentlige tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten skal drives i henhold til en tannhelseplan vedtatt av fylkestinget. Det er fylkeskommunen som har ansvar for denne tjenesten. Fylkeskommunen skal påse at de som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket, har tilgang til nødvendig tannhelsehjelp.

Fylkeskommunen har et spesielt ansvar for å sikre et regelmessig og oppsøkende tannhelsetilbud til barn og unge til og med det året de fyller 18 år. Dette gjelder også personer med psykisk utviklingshemning, grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og som mottar hjemmesykepleie, rusavhengige som mottar bestemte tilbud, samt innsatte i fengsel. I tillegg får unge voksne fra 19 år til og med året de fyller 24 år samme tilbud, men må betale en egenandel på 25 prosent av departementets takster. Den offentlige tannhelsetjenesten skal prioritere forebyggende tiltak framfor behandling. I tillegg til de prioriterte oppgavene kan den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksne betalende pasienter i samsvar med den tannhelseplanen som er vedtatt for fylket.

Fylkestannlegen er ansatt av fylkeskommunen for å sørge for planlegging og samordning av tannhelsetjenesten i fylket. Den offentlige tannhelsetjenesten i et fylke er organisert i tannhelsedistrikter som omfatter en eller flere kommuner eller deler av kommuner. I hvert distrikt skal det minst være en distriktstannlege, som i større distrikter gjerne har tittelen overtannlege. Fylkeskommunen kan for øvrig ivareta sine forpliktelser gjennom å ansette eget personell eller inngå avtaler med privatpraktiserende tannleger.

Private tannhelsetjenester

Private tannhelsetjenester ytes av privatpraktiserende tannleger. Disse skal i sin virksomhet følge de bestemmelser om ansvarsforhold, forsvarlighet, taushetsplikt og krav til dokumentasjon som er fastsatt i eller i medhold av helsepersonelloven. På alle vesentlige punkter stilles det tilsvarende krav til tannlegers virksomhet som for eksempel til legers virksomhet.

Lover og regler

Lov om tannhelsetjenesten av 1983 gir rammene for den offentlige tannhelsetjenesten, mens private tannhelsetjenester i det vesentlige bare er regulert av de bestemmelser som gjelder for tannhelsepersonell etter helsepersonelloven.

Tilsyn

Tilsyn med tannhelsetjenesten utføres av Helsetilsynet i fylket og Statens helsetilsyn. Klager på det faglige innholdet i offentlige eller private tannhelsetjenester behandles av Helsetilsynet i fylket og Statens helsetilsyn. Klager på manglende offentlig tannhelsetjenestetilbud rettes til fylkeskommunen. Dersom fylkeskommunens vedtak går klageren imot, kan avgjørelsen påklages til Helsetilsynet i fylket. Det finnes også en klagenemnd under Den norske tannlegeforenings lokalforeninger som behandler henvendelser fra pasienter om tannlegers virksomhet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg