Tarmfistel, smal gang eller forbindelse (se fistel) mellom to tarmavsnitt, mellom tarm og urinblære, mellom tarm og skjede, eller mellom tarm og hud. Årsaken er nesten alltid en infeksjon. Crohns sykdom kan gi fisteldannelse. En tarmfistel gir vanligvis smerter og tømming av tarminnhold. Behandlingen avhenger av beliggenhet. Noen fistler lukker seg av seg selv, men mange krever et kirurgisk inngrep for å bli borte. Medikamentell behandling med somatostatin kan være til nytte hos noen pasienter fordi det minsker lekkasjen av tarminnholdet og derved letter tilhelingsprosessen.