Timolol er et legemiddel som hemmer adrenerge betareseptorer (se betablokkere). Timolol var den første betablokkeren som ble funnet å redusere trykket i øyet ved grønn stær (glaukom). Dette åpnet veien for behandling av grønn stær med adrenerge betablokkere i form av øyedråper som nå er mye brukt behandling mot denne lidelsen.