Toksoid, stoff som blir resultatet når en bakteriegift blir behandlet slik at den ikke lenger er giftig, men har sine antigene egenskaper i behold, dvs. at den fremdeles kan stimulere til produksjon av nøytraliserende antistoffer mot det aktive, ubehandlede giftstoffet. Dette kan oppnås for eksempel ved formalinbehandling eller felling med aluminium. Toksoider brukes i visse vaksiner, f.eks. mot stivkrampe.