Treponematose, sykdom som skyldes infeksjon med treponemabakterier. Syfilis, som hovedsakelig overføres seksuelt, er den viktigste i sykdomsgruppen. Andre treponemabakterier (se beijel, pinta og frambøsi), overføres ved direkte kontakt i områder med lav hygienisk standard og betegnes gjerne ikke-veneriske treponematoser. Enda en annen treponemabakterie forekommer ved infeksjoner i munnhulen. Penicillin er vanligvis effektiv behandling ved alle treponematoser.