Tubulus, lite, fint rør eller kanal, for eksempel nyretubulus. Se også nyre.