Tverrfaglighet er i helsetjenesten brukt om samarbeid om enkeltpasienter eller pasientgrupper på tvers av profesjoner og faggrupper. Begrepet brukes både om samarbeid mellom fagfolk med ulik grunnutdanning, for eksempel leger, sykepleiere og sosionomer, og om samarbeid mellom ulike spesialister med samme grunnutdanning, for eksempel ulike legegrupper som barneleger, nevrologer og psykiatere. Tverrfaglighet kan også innebære samarbeid med instanser utenfor helse- og omsorgstjenesten, som for eksempel skolen eller frivillige organisasjoner.

Tverrfaglighet kan komme til uttrykk i samarbeidet om forebyggende tiltak, slik som for eksempel fysisk aktivitet, diagnostikk, behandling og rehabilitering i forhold til enkeltpersoner, og i planlegging og organisering av helse- og omsorgstjenester.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Knut Erling Bugge Jakobsen

Hei! Som fysioterapeut leser jeg om stadig flere klinikker som betegner seg som tverrfaglige. Det kan dreie seg om klinikker med fysioterapeut og naprapat, naprapat og osteopat, eller kiropraktor sammen med en eller flere av ovennevnte kategorier. Med vårt virke innen muskel og skjelett er jeg sterkt skeptisk til hvorvidt en klinikk som kun huser yrkeskategorier med innen muskel og skjelett kan kalle seg tverrfaglig. Hvordan bør man forholde seg til dette utifra hvordan definisjonen er forsøkt i artikkelen?

svarte Geir Sverre Braut

Du kommer med en ganske presis utfordring til forståelsen av både begrepet og fenomenet tverrfaglighet i din kommentar. Det Norske Akademis ordbok (http://www.naob.no) definerer tverrfaglig kort og greit slik: "som gjelder eller omfatter flere fag". Norsk ordbok (http://no2014.uib.no) har denne definisjonen: "som femner om, kryssar grenser (og inneber samarbeid) mellom fleire ulike fag". Ut fra bruksmåten blir det da hva man regner som et fag som vil være førende for hva tverrfaglighet er, altså en ganske generell tilnærming. Dette samsvarer slik sett godt med forklaringen i leksikonet her. I lys av dette kan vel et samarbeid mellom ulike yrkesgrupper om f.eks. muskel- og skjelettplager være tverrfaglig. Hvorvidt dette er en hensiktsmessig bruksmåte kan nok drøftes, jf. dine kommentarer ovenfor. Det er også interessant å legge merke til at begrepet tverrprofesjonelt ser ut til å være på veg inn. Kanskje dette er inspirert av engelsk og svensk, der man ikke har tilsvarende mulighet for å skille mellom profesjonelt og faglig som vi har på norsk? Kort sagt: Forklaringen i leksikonet er etter min vurdering i samsvar med en vanlig og relativt generell bruksmåte av begrepet tverrfaglighet, uten at jeg dermed vil hevde at dette nødvendigvis er den mest hensiktsmessige eller ønskelige måten å benytte begrepet på. Her er leksikonartikkelen ganske deskriptiv og ikke normativ.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg