Utfallssymptomer, symptomer som skyldes nedsatt eller opphørt funksjon av et organ. Som eksempler kan nevnes lammelser som følge av nerveskade, talevansker som følge av hjerneslag, eller stoffskifteforstyrrelser som følge av hormonmangel.