Vasodilatasjon, utvidelse av blodårer, med økt blodgjennomstrømming i vevet til følge.