Venepunksjon, punksjon av en vene med en nål for å ta ut en blodprøve, eller for å sprøyte noe inn, for eksempel medikamenter, næringsstoffer, blod, bloderstatningsstoffer eller røntgenkontrastmidler.