Virushepatitt er hepatitt (leverbetennelse) forårsaket av virus. De fleste hepatittilfellene er forårsaket av virus. En del virus har leveren som sitt spesielle målorgan, og disse virus betegnes hepatitt A-virus (HAV), hepatitt B-virus (HBV), hepatitt C-virus (HCV), hepatitt D-virus (HDV) og hepatitt E-virus (HEV). I andre tilfeller er leverbetennelsen ledd i et systemisk sykdomsbilde.