Grunnsubstans, del av ekstracellulær matriks (ECM). Ekstracellulær matriks deles tradisjonelt i to hovedkomponenter, fibrer og grunnsubstans. Fibrene (spesielt kollagen og elastin) består av proteiner og gir ekstracellulær matriks strekkfasthet og elastisitet. Grunnsubstansen består derimot vesentlig av sakkarider, i form av glykosaminoglykaner (GAGer). Glykosaminoglykanene har stor vannbindende evne og gir grunnsubstansen, og dermed ekstracellulær matriks, tilnærmet geléaktig konsistens.