Geriatri

Fagansvarlig

Knut Engedal

Universitetet i Oslo

Redaktør

Hilde Ørbo

Inneholder 20 artikler: