Cotards syndrom, tilstand som er kjennetegnet ved vrangforestillinger om at ingenting eksisterer lenger. Personen kan oppleve at kroppen er død, at familien hans er utryddet, og at hele formuen er borte. Tilstanden kommer og går. Den kan skyldes en alvorlig depresjon (bipolar lidelse), schizofreni eller ulike hjernesykdommer (for eksempel visse former for temporallapp-epilepsier). Syndromet er oppkalt etter den franske nevrologen Jules Cotard (1840–87).