Diakonhjemmet Sykehus, sykehus i Oslo, etablert 1893; privat aksjeselskap heleid av Stiftelsen Diakonhjemmet. Ivaretar sektoransvar for innbyggere i Oslo vest på vegne av Helse Sør-Øst RHF. I revmatologi og revmakirurgi er sykehuset regionsykehus. Psykiatriske avdelinger på Vinderen og på Søndre Borgen i Asker. Ca. 1100 ansatte; 200 somatiske sengeplasser.