G-penicillin, et av de naturlige penicillinene, se penicillin.