Geilo, spesialinstitusjon for barn med astma, allergi og eksem. Har tilbud til barn i opplæringspliktig alder. Opprettet 1937. Eies av Norges Astma- og Allergiforbund, men finansieres av staten gjennom Oslo Universitetssykehus HF i Helse Sør-Øst.