Hovedredningssentralen er en sentral som er døgnbemannet med spesialutdannet personell for å samordne redningstjenesten. Ifølge organisasjonsplanen for redningstjenesten er hovedredningssentralen den sentrale offentlige virksomheten for ledelse og koordinering av redningsaksjoner i Norge. Hovedredningssentralen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Faktaboks

Også kjent som
HRS

Organisering

Plassering

Hovedredningssentralen består av to avdelinger: Én avdeling for Sør-Norge (forkortet HRS SN), plassert på Sola ved Stavanger, og en avdeling for Nord-Norge (forkortet HRS NN), lokalisert i Bodø. Avdelingen på Sola arbeider vanligvis med redningsaksjoner fra Trøndelag og sørover og tilstøtende havområder sør for 65. breddegrad. Avdelingen i Bodø tar seg av redningsaksjoner i Nord-Norge og de arktiske havområdene, medregnet Svalbard.

Ledelse

Hovedredningssentralen ledes av en direktør med ansvar for de administrative oppgavene og styringsdialogen med departementet. Det er politimestrene med ansvar for politidistriktene som omfatter Sola og Bodø som har det operative ansvaret.

Politimesteren er leder for redningsledelsen som skal bestå av representanter for de statlige forvaltningsorganene Forsvaret, Luftfartstilsynet, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg kan representanter for flere virksomheter som disponerer viktige ressurser for redningstjenesten delta i redningsledelsen. Ifølge organisasjonsplanen gjelder dette Avinor, Telenor Kystradio, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum og Redningsselskapet. Hovedredningssentralen benytter også faglige rådgivere når det er behov for dette.

Oppgaver

Hovedredningssentralen skal lede og samordne alle typer redningsaksjoner (land-, sjø- og luftredningstjeneste). Dette skjer enten direkte fra avdelingen i Nord-Norge eller fra avdelingen i Sør-Norge, eller gjennom oppdrag gitt til de underlagte lokale redningssentralene (LRS). Grensene mellom de lokale redningssentralene samsvarer med grensene for politidistriktene. De lokale redningssentralene er vanligvis ansvarlige for ledelse og samordning av landredningsaksjoner.

Hovedredningssentralen har også et særskilt pådriveransvar for å vedlikeholde og videreutvikle samvirket innen redningstjenesten mellom hendelsene.

Hovedredningssentralen samarbeider med tilsvarende sentraler i andre land om redningsaksjoner til sjøs etter internasjonalt anerkjente konvensjoner og retningslinjer.

Når en hovedredningssentral mottar meldinger som tyder på at det er behov for medisinsk nødhjelp, blir disse formidlet til den medisinske nødmeldetjenesten gjennom en akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral). Ved behov for medisinsk rådgivning til skip, knyttes kontakt med Haukeland universitetssjukehus i Bergen, der det finnes en egen vakttjeneste, Radio Medico, som gir legeråd til skip.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg