AMK-sentral

Artikkelstart

AMK-sentral er nødmeldesentralen som besvarer det medisinske nødnummeret 113, gir råd og veiledning til innringere og koordinerer ambulansetransporter. AMK-sentraler er bemannet av helsepersonell, vanligvis sykepleiere og ambulansearbeidere.

Faktaboks

Også kjent som
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

Organisering

AMK-sentralene er en del av den medisinske nødmeldetjenesten og samarbeider med legevaktsentraler (LV-sentraler) om formidling av legevakt, hjemmesykepleier, jordmor og ambulanse. AMK-sentralen fungerer ofte også som legevaktsentral for deler av området den dekker.

Funksjon

AMK-sentralene mottar meldinger blant annet over det medisinske nødtelefonnummer 113, og det er AMK-sentralen som bestemmer hva slags hjelp som trengs i de ulike situasjoner (ambulansebil -båt eller -helikopter, politi, brann-/redningsvesen og lignende), og hvilken hastegrad (prioritet) henvendelsen skal få. Deretter velges tiltak ut ifra behovet. Råd og instruksjoner gis til innringeren, og ved utrykning gis informasjon til lege og ambulanse.

Regional AMK

AMK Oslo er regional AMK for Helse Sør-Øst, AMK Stavanger for Helse Vest, AMK St. Olav, Trondheim for Helse Midt-Norge og AMK Tromsø for Helse Nord. Disse sentralene skal kunne assistere andre AMK sentraler i sin region ved større hendelser og eller katastrofer.

Luftambulansekoordinator

Luftambulansekoordinator (LA-koordinator) er en funksjon en av AMK sentralene i helseforetakene. Per dags dato er det LA sentral i Oslo, Trondheim og Tromsø. Helse Vest har foreløpig ikke avklart hvor LA sentral skal være.

Flykoordineringssentralen

Flykoordineringssentralen (FKS) er en nasjonal funksjon som ligger i Tromsø som koordinerer ambulansefly i hele landet. Det er medisinsk koordinerende punkt (MKP) som mottar bestillinger, denne funksjonen er i Ålesund, Lørenskog og Tromsø.

Ansvar

Ansvaret for etablering og drift av AMK-sentraler er lagt til de regionale helseforetakene, mens kommunene har ansvar for etablering og drift av LV-sentraler.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg