K-celler, dreperceller, celler som ligner på en lymfocytt og som er ansvarlig for antistoffavhengig cytotoksisitet, dvs. for å ødelegge målceller som er dekket med små mengder antistoff. K-celler er nær beslektet med NK-celler.