Løwenstein-Jensens medium, komplekst sammensatt næringsmedium som er spesielt egnet for å dyrke tuberkelbasillen og andre mykobakterier. Mediet inneholder homogeniserte hønseegg og en løsning sammensatt av asparagin, KH2PO4, MgSO4, sitrat, potetmel og glyserol. Malakittgrønt er tilsatt for å hemme veksten av de fleste hurtigvoksende bakterietyper. Mediet tillages med skrå overflate i glassrør med skrukork. Navn etter den østerriksk-amerikanske legen Ernst Løwenstein (1878–1951) og mikrobiologen K. A. Jensen.