LDL-reseptor, struktur på eller ved overflaten til en celle (reseptor bundet til cellenes yttermembran) som binder LDL (low density lipoproteins) og frakter det inn i cellene. Defekt produksjon eller funksjon av LDL-reseptorene forårsaker redusert opptak av LDL inn i cellene og opphoping av kolesterol utenfor cellene, deriblant i blodet. Man kjenner mer enn 250 ulike mutasjoner i LDLR-genet som forårsaker nedarvet eller familiær hyperkolesterolemi (for høyt kolesterolinnhold i blodet). Se også lipoprotein.