MSIS, forkortelse for meldesystem for smittsomme sykdommer. Meldesystemet skal overvåke den epidemiologiske situasjonen i befolkningen og drives av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Leger og laboratorier er etter fastsatte regler forpliktet til å melde mistenkte og bekreftede tilfeller av mange infeksjonssykdommer til MSIS. Ved noen infeksjoner skal hvert enkelt sykdomstilfelle meldes, og regelen er at pasientens navn og andre normalt taushetsbelagte opplysninger skal oppgis. Se også meldepliktige sykdommer.