Bærum, ortopedisk, revmatologisk og revmakirurgisk sykehus, åpnet 1936. Ca. 100 senger. Bygd ved hjelp av et legat for skrofuløse barn opprettet av Martina Hansen i 1893 (se Herman Hansen). Opprinnelig spesialsykehus for ben- og leddtuberkulose.