PCR er forkortelse for polymerasekjedereaksjon, en metode som brukes til å oppkopiere DNA (arvestoff).