Aksidentell betyr 'tilfeldig'. Ordet brukes blant annet om visse bilyder i forbindelse med hjertetonene, som kan høres over et fullstendig normalt hjerte.