Aksidentell, tilfeldig. Ordet brukes bl.s. om visse bilyder i forbindelse med hjertetonene, som kan høres over et fullstendig normalt hjerte.