Ulykke, samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade.

Ulykker kan klassifiseres administrativt etter hvor de skjer (f.eks. arbeidsulykker, se yrkesskade, trafikkulykker, se trafikkskade, hjemmeulykker, ulykker under lek og sport) eller som en årsaksmessig beskrivelse av hvordan de skjedde (f.eks. brann- og varmeulykker, dykkeulykker, fallulykker, skredulykker, høyenergiskader, klem- eller knusningsulykker, ulykker forårsaket av elektrisk strøm, gassinhalasjonsulykker, ulykker ved lave temperaturer).

Skadens størrelse og behandlingen av den avhenger av skademekanismen eller måten skaden oppstår på, dvs. hvilke krefter som påvirker organismen. Ulykker som gir alvorlige skader av én eller flere personer, rammer ofte ikke bare de skadede og deres pårørende, de kan også forårsake store psykiske påkjenninger for de personene som fremkalte, eller ikke maktet å hindre, ulykken. Noen typer ulykker, først og fremst tragiske dødsulykker, kan også gi hjelpere på ulykkesstedet og ambulansemannskaper psykiske problemer i ettertid.

Ved alle alvorlige ulykker har medisinsk behandling av skadede første prioritet; det er imidlertid viktig også å sørge for et tilbud om hjelp (kurator, psykolog, psykiater, prest eller et lyttende medmenneske) til andre involverte personer som har problemer med å bearbeide hendelser i forbindelse med ulykken.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.