Alloaktivering, aktivering av et individs immunapparat når dette gjenkjenner et fremmed stoff (alloantigen) fra et annet individ. Slik alloaktivering skjer for eksempel når T-celler hos en person gjenkjenner fremmede HLA-molekyler på et transplantert organ, eller når B-celler hos en Rhesus-negativ mor blir aktivert av blodceller fra et Rhesus-positivt foster.