Ambulatorisk automatisme, psykisk tilstand som er kjennetegnet ved at personen reiser omkring utenfor det området han ferdes i til daglig. For utenforstående virker atferden tilsynelatende fullstendig normal, men personen husker ikke noe fra denne perioden når tilstanden, den såkalte tåketilstanden, opphører. Ambulatorisk automatisme sees ved visse former for epilepsi og ved en dissosiativ lidelse. I moderne psykiatrisk terminologi er «ambulatorisk automatisme» blitt erstattet med «dissosiativ fugue» (tåketilstand) (se ICD-10).