Amniografi, røntgenundersøkelse av fostervannsekken etter injeksjon av kontrastmiddel. Er nå helt erstattet av ultralydundersøkelser.