Anhedoni, psykisk tilstand som er kjennetegnet ved manglende evne til å føle glede og lyst. Anhedoni kan forekomme ved en rekke psykiske lidelser som for eksempel stemningslidelser, psykoser, personlighetsforstyrrelser og posttraumatisk stresslidelse.