Antimitotiske stoffer, stoffer som hemmer celledeling ved å hemme mitose. Binder seg til tubulin som inngår i en mikrotubulus i delingsspindelen. Eksempler er colchicin og taxol, som brukes i behandlingen av henholdsvis urinsyregikt og brystkreft.