Antimitotiske stoffer er stoffer som hemmer celledeling ved å hemme mitose. De binder seg til tubulin som inngår i en mikrotubulus i delingsspindelen. Eksempler er kolkisin og taxol, som brukes i behandlingen av henholdsvis urinsyregikt og brystkreft.