Antinevronantistoffer, autoantistoffer rettet mot antigener på nerveceller. Kan skade nervecellene og/eller deres funksjon. Kan skyldes kryssreaksjon mot tumorantigener og kan gi nevrologiske utfall som såkalte paraneoplastiske symptomer hos enkelte kreftpasienter, særlig ved småcellet lungekreft og ved lymfekreft.