Aortainsuffisiens, lekkasje (insuffisiens) i ventilen mellom venstre hjertekammer og livpulsåren (aortaklaffen). Fører til økt belastning av venstre hjertekammer og evt. hjertesvikt. Kjennetegnes av stor forskjell mellom systolisk og diastolisk blodtrykk (pulstrykk). Kan evt. behandles kirurgisk med innsetting av kunstig aortaventil.