Barbitursyre, malonylurea, en hvit krystallinsk forbindelse med smeltepunkt 245 °C som kan fremstilles ved kondensasjon av malonsyreester og urea. Barbitursyre har selv ingen søvnfremkallende eller bedøvende virkning, men er grunnsubstans for en lang rekke viktige sove- og bedøvningsmidler. Hvis hydrogenatomene i CH2-gruppen i vedstående strukturformel for barbitursyre blir erstattet med forskjellige organiske grupper, fås sove- og beroligelsesmidler som fenobarbital (fenemal), aprobarbital (allypropymal) etc. Erstattes i tillegg et hydrogen i en NH-gruppe med metylgruppen, fås ultrakortvirkende barbitursyrederivater som hexobarbital (enhexymal) som kan anvendes til intravenøs narkose. (Se også tiobarbitursyre.) Barbitursyren kan brukes til fremstilling av slike medisinsk nyttige derivater, men i regelen fremstilles disse ved egne synteser. Se sovemidler.