Bloddepoter, betegnelse på organer som i sitt karsystem kan lagre en betydelig del av blodvolumet (opptil 20 %), når det ikke stilles spesielle krav til blodforsyningen. De viktigste bloddepotene er milten, leveren, tarmen, huden og lungene. Når organismen krever det, vil blod frigjøres fra disse depotene.