Brekkmidler, midler som fremkaller brekninger, se emetika. Hos voksne foretrekkes ved forgiftningsbehandling magetømming (ventrikkelpumping) på sykehus. Brekkmiddel (ipecacuanharot) kan brukes til barn hvis det er risiko for alvorlig forgiftning, men har ingen rutineplass i behandlingen. Brekninger skal ikke fremkalles ved inntak av petroleumsdestillater som bensin eller lampeolje eller etter inntak av etsende stoffer. Grunnen er fare for inhalasjon til lungene. Brekkmiddel bør tas innen en time etter inntak av flytende preparat eller innen to timer etter inntak av tabletter o.l. Brekkmiddel skal ikke gis ved redusert bevissthet for å hindre at mageinnhold kommer i lungene.