Bensin er en drivstoffblanding (petroleumsdestillat) basert på destillasjon av hydrokarboner fra forekomster av jordolje eller oljeholdig skifer (se bensin – drivstoff). Bensin er giftig og virker på sentralnervesystemet. Innånding eller svelging kan medføre kortvarig rus, uklarhet, bevissthetstap, åndedrettsstans og død dersom ikke kunstig åndedrett gis. Andre symptomer er magesmerter, kvalme og brekninger, eventuelt med kramper.

Ved svelging bør ikke brekning fremkalles uten at luftveiene er beskyttet ved intubering, fordi det er stor risiko for at mageinnhold skal komme ned i luftveiene, og selv små mengder kan fremkalle lungebetennelse. Hvis det er raskt tilgjengelig, gis medisinsk kull, melk eller rent vann for å lindre slimhinneirritasjonen. Melk og fett kan muligens øke oppsugningen av bensin og andre løsemidler. Svelging av bensin krever øyeblikkelig innleggelse på sykehus. Kunstig åndedrett gis hvis personen slutter å puste.

Bensinforgiftning er relativt vanlig hos barn som kommer over uforsvarlig oppbevart bensin på flasker.

Langvarig høy eksponering for bensin medfører påvirkning av sentralnervesystemet og det perifere nervesystem, og kan sammen med andre hydrokarboner muligens medvirke til utvikling av løsemiddelskade.

Bensin inneholder også blant annet inntil 5 % benzen og andre tilsetningsstoffer. Særlig brukes aromatiske hydrokarboner og metyltertiærbutyleter, MTBE. Bruk av disse er ikke uproblematisk ut fra miljøhensyn, aromater på grunn av mulig kreftfremkallende virkning og MTBE på grunn av en viss vannløselighet.

Dampen er tyngre enn luft og sprer seg over bakken (antennelse på avstand). Dampen kan antennes av elektrostatiske gnister, særlig ved fylling, tapping og bearbeidelse. Væsken selv kan opplades elektrostatisk.

Stoffet kan tas opp i kroppen ved innånding.

Stoffet virker på nervesystemet.

Væsken tørker ut huden.

Etter svelging av væsken kan dråper havne i lungene, slik at det kan oppstå åndenød (lungebetennelse).

Brann: svært brennbarIngen åpen ild, ingen gnister, ingen røykingKarbondioksid, forstøvet vann, pulver, halogenforbindelser eller skum

Farer Forebyggelse Slokkemidler, førstehjelp
Innånding: Hodepine, svimmelhet, sløvhet Ventilasjon eller lokal utsuging Frisk luft, ro, om nødvendig kunstig åndedrett
Hud: Rødhet, sårhet, brennende følelse Plasthansker Ta av tilsmussede klær og skyll med mye vann
Øyne: Rødhet, brennende følelse Vernebriller Skyll med mye vann
Svelging: Kvalme, åndenød Plasser bensin utilgjengelig for barn IKKE fremkall brekninger. Dra til sykehus.
Eksplosjon: Damp blandet med luft er eksplosivt Lukket apparatur, eksplosjonssikker elektrisk apparatur og belysning, jording

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg