Bensin, drivstoffblanding (petroleumsdestillat) basert på destillasjon av hydrokarboner fra forekomster av jordolje eller oljeholdig skifer. Bensin er eksplosivt i blanding med oksygen. Bensin inneholder blant annet inntil 5 % benzen og andre tilsetningsstoffer. Særlig brukes aromatiske hydrokarboner og metyltertiærbutyleter, MTBE. Bruk av disse er ikke uproblematisk ut fra miljøhensyn, aromater pga. mulig kreftfremkallende virkning og MTBE pga. en viss vannløselighet. Se også bensinforgiftning.

Fysiske egenskaper (utfra gjennomsnittlig sammensetning)

Kokepunkt °C 120
Smeltepunkt °C
Flammepunkt °C <0
Antennelsestemperatur °C 280
Densitet 0,7
Damptetthet i mm kvikksølv ved 38 °C 55
Oppløselighet i vann nesten ingen
Eksplosjonsgrenser, volumprosent i luft 1–7

Fargeløs væske. Blanding av alifatiske hydrokarboner med et kokepunkt mellom 100 og 140 °C.

Dampen er tyngre enn luft og sprer seg over bakken (antennelse på avstand). Dampen kan antennes av elektrostatiske gnister, særlig ved fylling, tapping og bearbeidelse. Væsken selv kan opplades elektrostatisk.

Stoffet kan tas opp i kroppen ved innånding.

Stoffet virker på nervesystemet.

Væsken tørker ut huden.

Etter svelging av væsken kan dråper havne i lungene, slik at det kan oppstå åndenød (lungebetennelse).

Farer Forebyggelse Slokkemidler, førstehjelp
Brann: svært brennbar Ingen åpen ild, ingen gnister, ingen røyking Karbondioksid, forstøvet vann, pulver, halogenforbindelser eller skum
Eksplosjon: Damp blandet med luft eksplosivt Lukket apparatur, eksplosjonssikker elektrisk apparatur og belysning, jording
Innånding: Hodepine, svimmelhet, sløvhet Ventilasjon eller lokal utsuging Frisk luft, ro, om nødvendig kunstig åndedrett
Hud: Rødhet, sårhet, brennende følelse Plasthansker Ta av tilsmussede klær og skyll med mye vann
Øyne: Rødhet, brennende følelse Vernebriller Skyll med mye vann
Svelging: Kvalme, åndenød IKKE fremkall brekninger. Dra til sykehus.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.