Bukpressen, uttrykk for en kontraksjon av bukveggens muskler, med mellomgulvet avflatet, som et forsøk på å puste ut med stengte luftveier. Derved stiger trykket i bukhulen slik at tarmene og urinblæren komprimeres. Bukpressen anvendes ved tunge løft og når man har avføring (defekasjon), men også ved vannlatning dersom det er avløpshindringer, og under fødselen. Bukpressen er kraftigst når man sitter på huk, en stilling som er vanlig under fødsel og defekasjon blant naturfolk. Se også buken.